DRACO PLAN 155 / 185je fleksibilna PVC – P vinilnamebrana, debljine 1,5 mm / 1,8 mm. Membrana je ojačana poliesterskom mrežicom. Koristi se za hidroizolaciju krovova kao izložena ili opterećena membrana, na novim zgradama i za obnovu postojećih zgrada. Proizvodi se u sivoj i tamno sivoj boji.

Skladištite role horizontalno, na suhom mjestu, uvijek paralelno nikad ukriženo.Proizvod se može reciklirati.

Pakiranje: rola 1,5mm x 2,1m x 20m / 1,8mm x 2,1m x 20m

UPOTREBA
  • parna brana u kosim i ravnim krovovima, zidovima i spuštenim stropovima
PREDNOSTI
  • vlačna čvrstoća
  • otporna na direktan kontakt s bitumenom, kamenom vunom, polistirenom i poliuretanom
DOKUMENTACIJA