DRACO

PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU TEMELJA PODRUMA I PODZEMNIH GRAĐEVINA

HIDROIZOLACIJSKE BENTONITNE MEMBRANE:
Draco Bent 500

DRACO BENT 505

Hidroizolaciona bentonitna membrana

Draco Bent 500

DRACO BENT 500

Hidroizolaciona bentonitna membrana

HIDROIZOLACIONE BENTONITNE MEMBRANE (Pomoćni materijal)
Draco Waterstop 500

DRACO WATERSTOP 500

Hidroizolaciona bentonitna membrana (pomoćni materijal

Draco Bent 120

DRACO BENT 120/125

Hidroizolaciona bentonitna membrana (pomoćni materijal)

Draco Bent 110

DRACO BENT 110

Hidroizolaciona bentonitna membrana (pomoćni materijal)

Draco Bent 100

DRACO BENT 100

Hidroizolaciona bentonitna membrana (pomoćni materijal)

PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU BALKONA, TERASA I KUPAONICA

HIDROIZOLACIONI POLIMERCEMENTNI PRAJMERI:
Draco Lastic 120

DRACO LASTIC 120

Hidroizolacioni polimercementni prajmeri

Draco Lastic 150

DRACO LASTIC 150

Hidroizolacioni polimercementni prajmeri

Draco Lastic 100

DRACO LASTIC 100

Hidroizolacioni polimercementni prajmeri

Draco Primo 100

DRACO PRIMO 100

Hidroizolacioni polimercementni prajmeri

HIDROIZOLACIONI POLIURETANSKI PRAJMERI:
Draco Primo 600

DRACO PRIMO 600

Hidroizolacioni poliuretanski prajmeri

Draco Primo 590

DRACO PRIMO 590

Hidroizolacioni poliuretanski prajmeri

Draco Primo 530

DRACO PRIMO 530

Hidroizolacioni poliuretanski prajmeri

Draco Primo 510

DRACO PRIMO 510

Hidroizolacioni poliuretanski prajmeri

HIDROIZOLACIONI POLIURETANSKI PREMAZI:
Draco Gard 600

DRACO GARD 600

Hidroizolacioni poliuretanski premazi

Draco Gard 500

DRACO GARD 500

Hidroizolacioni poliuretanski premazi

PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU TRGOVA I RAVNIH KROVOVA

HIDROIZOLACIJSKE KROVNE MEMBRANE
Draco Plan 405

DRACO PLAN 405

Hidroizolacione krovne membrane

Draco Plan 400

DRACO PLAN 400

Hidroizolacione krovne membrane

Draco Plan 155 185 205

DRACO PLAN 155/185

Hidroizolacione krovne membrane

Draco Plan 120

DRACO PLAN 120/150/180

Hidroizolacione krovne membrane

Draco Plan 425

DRACO PLAN 430

Hidroizolacione krovne membrane

Draco Plan 425

DRACO PLAN 425/435

Hidroizolacione krovne membrane

PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU TUNELA

HIDROIZOLACIONE TUNELSKE MEMBRANE
Draco Plan 157

DRACO PLAN 157

Hidroizolacione tunelske membrane

PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU BAZENA I VODOSPREMA

HIDROIZOLACIONI PREMAZI ZA BAZENE I VODOSPREME
Draco Pool 800

DRACO POOL 800

Hidroizolacioni premazi za bazene i vodospreme

PODOVI

EPOKSIDNI PRAJMERI
Draco Primo 850

DRACO PRIMO 850

Epoksidni prajmeri

Draco Primo 800

DRACO PRIMO 800

Epoksidni prajmeri

PODOVI

PROIZVODI ZA ZAŠTITU KAMENA I BETONA

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE:
Draco Clean 110

DRACO CLEAN 110

Sredstva za čišćenje

Draco Clean 100

DRACO CLEAN 100

Sredstva za čišćenje

IMPREGNACIJE I ZAŠTITNI PREMAZI:
Draco Shield 500

DRACO SHIELD 500

Impregnacije i zaštitni premazi

Draco Shield 110

DRACO SHIELD 110

Impregnacije i zaštitni premazi

Draco Shield 100

DRACO SHIELD 100

Impregragnicije i zaštitni premazi

PROIZVODI ZA PREVENCIJU GLJIVICA I PLESNI

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE:
Draco Shield 600

DRACO SHIELD 600

Sredstva za čišćenje

Draco Clean 600

DRACO CLEAN 600

Sredstva za čišćenje

TRAKE ZA ZAPTIVANJE

ARMATURNE TRAKE:
Draco Band 140

DRACO BAND 140

Armaturne trake

ARMATURNA PLATNA:
Draco Band 220

DRACO BAND 220

Armaturna platna

Draco Plan 425

DRACO BAND 210

Armaturna platna

MASE ZA ZAPTIVANJE

ELASTIČNE MASE ZA ZAPTIVANJE
Draco Flex 525

DRACO FLEX 525

Elastične mase za zaptivanje