DRACO BENT 120 je pričvrsna polietilenska rondela (podloška). Koristi se za mehaničko pričvršćivanje hidroizolacijskih DRACO BENT membrana. Povećava pričvrsnu površinu i osigurava da se membrana ne odvoji od podloge.

DRACO BENT 125 je pričvrsna polietilenska rondela (podloška) s čavlom. Koristi se za mehaničko pričvršćivanje hidroizolacijskih DRACO BENT membrana.

Skladištite na suhom mjestu.
Pakiranje: kutija 500 komada

UPOTREBA

  • mehaničko pričvršćivanje hidroizolacijskih DRACO BENT membrana
PREDNOSTI
  • brza i jednostavna ugradnja
DOKUMENTACIJA

PRIMENA PROIZVODA