DRACO BAND 110 je brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog PVC-a i netkanog poliesterskog platna. Koristi se za brtvljenje građevinskih dilatacija, spojeva i pukotina te armiranje u sustavima hidroizolacijskih premaza.

Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.

Pakiranje: rola 12 cm x 10 m

UPOTREBA
  • brtvljenje dilatacija, spojeva i pukotina
  • ojačanje hidroizolacijskih premaza na dilatacijama, pukotinama, denivelacijama podloge i spojevima površina (npr. spoj estriha sa zidom)
PREDNOSTI
  • armira hidroizolaciju
  • premoštava pukotine
  • jednostavna i brza ugradnja
  • elastičnost >120%
DOKUMENTACIJA