DRACO PLAN 157 je jednoslojna PVC-P membrana koja se koristi za hidroizolaciju konstrukcija u tlu, npr. podzemnih parkirališta ili podruma. Spajanje membrana se vrši s opremom za varenje na vrući zrak.

Skladištite role horizontalno, na suhom mjestu, uvijek paralelno nikad ukriženo, neizloženo višim temperaturama.

Pakiranje: rola 1,5 mm x 2,1 m x 20 m

UPOTREBA
  • zaštita tunela i ukopanih galerija
  • zaštita umjetnih tunela
  • zaštita podzemnih parkirališta
  • zaštita podrumskih prostorija
PREDNOSTI
  • visoko otporna na probijanje
  • odlične mehaničke karakteristike
  • lako se vari vrućim zrakom, čak i nekoliko godina nakon ugradnje
  • odlična fleksibilnost na niskim temperaturama
  • otporna na korijenje (CEN TS 14416)
  • visoko otporna na mikro organizme
DOKUMENTACIJA