DRACO BENT 110 je gusta pasta na bazi polimeriziranog bentonita za pripremu površine i obradu detalja kod hidroizoliranjabentonitnom membranom DRACO BENT 500. U kontaktu s vodom bubri formirajući nepropusnu brtvu.DRACO BENT 110 pasta je jednostavna za ugradnju, te prianja uz većinu materijala (strukturni beton, zidane konstrukcije, drvo, većinu metalnih površina, itd.). Zidarskom žlicom se jednostavno ugrađuje na horizontalne i vertikalne površine.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.

Pakiranje: kanta 5kg i 25kg

UPOTREBA

  • podrumi
  • radni prekidi
  • prodori
PREDNOSTI
  • bubri > 300%
  • hidroekspanzivne
  • jednostavna i brza ugradnja
  • mogućnost ugradnje tijekom čitave godine
  • jednostavna obrada kritičnih detalja
  • neškodljiva za okoliš
DOKUMENTACIJA